Abstrakt

Abstrakty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie: 23.02.2017 r. na adres knchpozyton@gmail.com w formie dokumentu MS Word (*.doc/docx na podstawie szablonu) wraz z plikami użytych ilustracji.

Całość powinna być spakowana jako archiwum ZIP (zalecane) i przesłana na wyżej wymieniony adres w wiadomości o temacie:

[Abstrakt] imię nazwisko, uczelnia_macierzysta

Plik abstraktu (oraz archiwum) powinien być nazwany według schematu:

imię_nazwisko_oral/poster_skrót_uczelni_PN/BW (popularnonaukowy/badania własne)

Abstrakt należy przygotować zgodnie ze stylami zawartymi we wzorze (do pobrania).