Opłata konferencyjna

 

400 zł – materiały konferencyjne, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących, zakwaterowanie
250 zł – materiały konferencyjne, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących
*50 zł – publikacja artykułu w monografii pokonferencyjnej dla uczestników konferencji
100 zł – publikacja artykułu w monografii pokonferencyjnej dla osób niebiorących udziału w konferencji
* opłaty za monografię mogą być wnoszone oddzielnym przelewem.
Opłaty należy wnosić na konto:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Bank Millenium S.A.
86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
Tytuł przelewu: „OSMChem 2017, „Imię i nazwisko”