Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

prof. Beata Godlewska-Zylkiewicz

Profesor Beata Godlewska–Żyłkiewicz ukończyła studia w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku z dyplomem magistra chemii w 1988 roku. Siedem lat później obroniła pracę doktorską z wyróżnieniem pt. Metody analityczne oznaczania niektórych metali i ich specjacji w materiale biologicznym w specjalności chemia analityczna na Uniwersytecie Warszawskim. W 2006 roku  przygotowała rozprawę habilitacyjną: Metody wydzielania platyny i palladu w chemii analityczne. Odbyła staże naukowe na University of Liverpool w Wielkiej Brytanii, University of Genova we Włoszech, Aristotle University of Thessaloniki w Grecji oraz University of Oviedo w Hiszpanii. Od 1988 pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku (wcześniej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku), gdzie w 2007 została profesorem, a w 2014 otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Członkini Komisji Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Autoryzowany trener zespołu TrainMic (Training in Metrology in Chemistry) powołanego przy Institute for Reference Methods and Measurements (IRMM) w Belgii oraz członek Editorial Board europejskiego TrainMic-u. W latach 2008-2016 prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W pracy naukowej zajmuje się m.in. wykorzystaniem metod spektrometrii atomowej oraz cząsteczkowej w analizie śladowych ilości metali w próbkach biologicznych i środowiskowych, technikami sprzężonymi w analizie specjacyjnej metali, metodami przygotowania próbek do analizy, technikami wydzielania i wzbogacania śladów metali oraz analizą platynowców, monitoringiem środowiska i metrologią chemiczną.