Ważne informacje

 W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń wystąpień ustnych do poszczególnych sekcji tematycznych, Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia prezentacji do innego panelu obrad.